Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101156
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Ngày cập nhật:
Thứ Bảy, 01/09/2022

Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: SYDNEY - AUSTRALIA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
30/08/2022
Vào Cuối Ngày
2022-09-01ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao hoàn tất SYDNEY - AUSTRALIASYDNEY - AUSTRALIA14:21:00
2022-08-29ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan hoàn tất SYDNEY - AUSTRALIASYDNEY - AUSTRALIA09:32:00
2022-08-27ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Lộ trình điểm điến tiếp theo đang cập nhật Sydney - AustraliaSYDNEY - AUSTRALIA10:16:00
2022-08-25ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan đã cập nhật HONGKONG - CHINASINGAPORE - HONGKONG10:26:00
2022-08-24ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE 15:41:00
2022-08-22ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH 17:06:00