Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101166
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Ngày cập nhật:
Thứ Bảy, 03/09/2022
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: Houston - Hoa Kỳ
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:

Vào Cuối Ngày
2022-09-14ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao hàng thành côngHouston - Hoa Kỳ08:25:00
2022-09-09ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chung chuyển để giao hàngHouston - Hoa Kỳ10:54:00
2022-09-07ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thông quan hoàn tấtHouston - Hoa Kỳ16:25:00
2022-09-03ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan chưa hoàn tất, cần thêm thông tinHouston - Hoa Kỳ14:21:00
2022-09-01ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan cập nhật Houston - Hoa KỳHouston - Hoa Kỳ14:25:00
2022-08-29ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm HongKong - ChinaSINGAPORE - HONGKONG10:14:00
2022-08-27ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE 12:41:00
2022-08-25ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH 15:06:00