Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 200001
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: Toronto - Canada
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
07/10/2022
Vào Cuối Ngày
2022-09-20ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH17:06:00
2022-09-23ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE15:41:00
2022-09-26ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâmMANILA , PH 14:15:00
2022-09-28ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chung chuyển đến trạm tiếp theoVANCOUVER, BC, CA10:25:00
2022-09-30ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chờ thanh toán thuế nhập khẩuVANCOUVER, BC, CA14:52:00
2022-10-02ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thanh toán được chấp nhậnVANCOUVER, BC, CA10:15:00
2022-10-04ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao hàngVANCOUVER, BC, CA14:11:00