Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101162
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật

Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: Philadelphia - Hoa Kỳ
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:

Vào Cuối Ngày
2022-09-14ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao thành côngPhiladelphia - Hoa Kỳ10:25:00
2022-09-09ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chung chuyển để giao hàngPhiladelphia - Hoa Kỳ16:37:00
2022-09-07ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thông quan hoàn tấtPhiladelphia - Hoa Kỳ16:34:00
2022-09-03ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan chưa hoàn tất, cần thêm thông tinPhiladelphia - Hoa Kỳ14:21:00
2022-09-01ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan cập nhật Philadelphia - Hoa KỳPhiladelphia - Hoa Kỳ15:25:00
2022-08-29ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm Hongkong - ChinaSINGPORE - HONGKONG16:38:00
2022-08-26ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE14:41:00
2022-08-24ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH 13:06:00