Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101164
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Ngày cập nhật:
Thứ Bảy, 03/09/2022

Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: San Jose - Hoa Kỳ
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:

Vào Cuối Ngày
2022-09-14ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao thành côngSan Jose - Hoa Kỳ10:14:00
2022-09-09ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
Chung chuyển để giao hàngSan Jose - Hoa Kỳ16:28:00
2022-09-07ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan hoàn tấtSan Jose - Hoa Kỳ13:36:00
2022-09-03ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan chưa hoàn tất, cần thêm thông tinSan Jose - Hoa Kỳ14:21:00
2022-09-01ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan đã cập nhật San Jose - Hoa KỳSan Jose - Hoa Kỳ09:45:00
2022-08-29ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm HongKong - ChinaSINGAPORE - HONGKONG14:15:00
2022-08-27ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE15:41:00
2022-08-25ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH17:06:00