Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 10 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101153
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Ngày cập nhật
Thứ Bảy, 03/09/2022

Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: Westminster, CA - Hoa Kỳ
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
30/08/2022
Vào Cuối Ngày
2022-09-04ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao hàng thành côngWestminster, CA - Hoa Kỳ14:25:00
2022-09-03ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã thông quan hoàn tất, Chuyển giao cho bên thứ ba ( Fedex label )Westminster, CA - Hoa Kỳ14:21:00
2022-09-01ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Quá trình thủ tục chưa hoàn tất LOS ANGELES - USALOS ANGELES - USA14:12:00
2022-08-29ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đang được xử lý để thông quan LOS ANGELES - USALOS ANGELES - USA15:15:00
2022-08-27ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục chưa hoàn tất LOS ANGELES - USALOS ANGELES - USA09:10:00
2022-08-25ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan đã cập nhật LOS ANGELESLOS ANGELES - USA11:15:00
2022-08-24ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Lộ trình điểm đến tiếp theo HONGKONG - CHINAHONGKONG - LOS ANGELES15:20:00
Hoàn tất thủ tục thông quan HONGKONG - CHINAHONGKONG - CHINA14:35:00
2022-08-23ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm HONGKONG - CHINASINGAPORE - HONGKONG11:27:00
2022-08-22ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE 16:21:00
2022-08-19ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH 14:25:00