Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 10 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101152
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Ngày cập nhật:
Thứ Bảy, 03/09/2022

Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: NewYork - Hoa Kỳ
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:

Vào Cuối Ngày
2022-09-04ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao hàng thành côngNew York - Hoa Kỳ14:35:00
2022-09-03ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã thông quan hoàn tất, Chuyển giao cho bên thứ ba ( Fedex label )NewYork - Hoa Kỳ14:21:00
2022-09-01ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Quá trình thông quan chưa hoàn tất NEW YORK - USANEW YORK - USA09:32:00
2022-08-29ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đang được xử lý để thông quan NEW YORK - USANEW YORK - USA16:14:00
2022-08-27ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan cập nhật NewYork - USANEW YORK - USA09:10:00
2022-08-25ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Lộ trình điểm đến tiếp theo NewYork - USAHONGKONG - NEWYORK09:21:00
2022-08-24ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng thông quan hoàn tất HONGKONG - CHINAHONGKONG - CHINA14:02:00
2022-08-23ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm HONGKONG - CHINASINGAPORE - HONGKONG10:36:00
2022-08-22ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE 13:25:00
2022-08-19ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH 15:06:00