Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101167
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật

Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: SanJose - Hoa Kỳ
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:

Vào Cuối Ngày
2022-09-14ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao hàng thành côngSanJose - Hoa Kỳ11:32:00
2022-09-09ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chung chuyển để giao hàngSanJose - Hoa Kỳ11:21:00
2022-09-07ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan hoàn tấtSanJose - Hoa Kỳ14:28:00
2022-09-03ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan cập nhật SanJose - Hoa KỳSanJose - Hoa Kỳ14:21:00
2022-09-01ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm HongKong - ChinaHongKong - China14:11:00
2022-08-29ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE16:41:00
2022-08-26ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH 16:06:00