Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101159
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Ngày cập nhật:
Thứ Bảy, 03/09/2022

Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: Westminster, CA - Hoa Kỳ
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:

Vào Cuối Ngày
2022-09-09ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã Giao Hàng Thành CôngWestminster CA - Hoa Kỳ15:25:00
2022-09-03ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan chưa hoàn tất, cần thêm thông tinWestminster CA - Hoa Kỳ14:21:00
2022-09-01ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan cập nhật Westminster CA - Hoa KỳWestminster CA - Hoa Kỳ09:21:00
2022-08-29ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Lộ trình điểm điến tiếp theo đang cập nhật HONGKONG - CHINAHONGKONG - CHINA09:15:00
2022-08-27ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan đã cập nhật HONGKONG - CHINASINGAPORE - HONGKONG14:05:00
2022-08-25ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE15:41:00
2022-08-23ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH17:06:00