Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101163
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Ngày cập nhật:
Thứ Bảy, 03/09/2022

Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: Westminster, CA - Hoa Kỳ
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:

Vào Cuối Ngày
2022-09-14ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao thành côngWestminster, CA - Hoa Kỳ10:12:00
2022-09-09ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chung chuyển để giao hàngWestminster, CA - Hoa Kỳ17:24:00
2022-09-07ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan hoàn tấtWestminster, CA - Hoa Kỳ15:26:00
2022-09-03ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan chưa hoàn tất, cần thêm thông tinWestminster, CA - Hoa Kỳ14:21:00
2022-09-01ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan cập nhật Westminster, CA - Hoa KỳWestminster, CA - Hoa Kỳ10:28:00
2022-08-29ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm HongKong - ChinaSINGAPORE - HONGKONG09:32:00
2022-08-27ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE 15:41:00
2022-08-25ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH 17:06:00