Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 600003
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: NewYork - USA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
30/09/2022
Vào Cuối Ngày
2022-09-14 ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH 17:06:00
2022-09-16ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE 15:41:00
2022-09-19ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm HongkongSINGAPORE - HONGKONG10:15:00
2022-09-22ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chung chuyển đến trạm tiếp theoWestminster, Ca - USA14:15:00
2022-09-24ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan chưa hoàn tấtWestminster, Ca - USA10:34:00
2022-09-26ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan hoàn tấtWestminster, Ca - USA14:25:00
2022-09-28ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chuyển tiếp để giao hàngWestminster, Ca - USA10:25:00
2022-09-30ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chuyển tiếp để giao hàngWestminster, Ca - USA14:52:00
2022-09-03ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao hàng thành côngFlorida16:15:00