Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101176
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: TORONTO - CANADA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
20/09/2022
Vào Cuối Ngày
2022-09-20ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã phát hàng thành côngTORONTO - CANADA14:15:00
2022-09-18ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Yêu cầu thanh toán thuế nhập khẩuTORONTO - CANADA11:15:00
2022-09-15ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan chưa hoàn tấtTORONTO - CANADA10:15:00
2022-09-11ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan cập nhậtTORONTO - CANADA14:15:00
2022-09-08ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan đã cập nhậtNew York - Hoa Kỳ14:22:00
2022-09-05ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàng tại trung tâm HongKong - ChinaSINGAPORE - HONGKONG15:32:00
2022-09-03ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàng SINGAPORESINGAPORE - SINGAPORE10:12:00
2022-09-01ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Điểm xuất phát bắt đầu HOCHIMINHHOCHIMINH - SINGAPORE18:25:00
2022-08-30ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH17:06:00