Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101154
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Ngày cập nhật:
Thứ Bảy, 01/09/2022

Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: Edmonton, CANADA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
31/08/2022
Vào Cuối Ngày
2022-08-30ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao hàng thành côngST ALBERT, AB, CA10:32:00
2022-08-29ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan hoàn tất, Chuyển đến điểm đến MISSISSAUGA, ON - CANADAMISSISSAUGA, ON - CANADA09:15:00
2022-08-27ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục hải quan chưa hoàn tất Toronto - CanadaTORONTO - CANADA11:37:00
2022-08-25ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Xử Lý Hải Quan Điểm Đến Toronto - CanadaTORONTO - CANADA13:45:00
2022-08-24ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Lộ trình điểm điến tiếp theo đang cập nhật HONGKONG - CHINAHONGKONG - CHINA15:00:00
Đã thông quan tại HONGKONG - CHINAHONGKONG - CHINA13:14:00
2022-08-23ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm HONGKONG - CHINASINGAPORE - HONGKONG08:25:00
2021-08-22ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE 15:41:00
2022-08-19ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH 17:06:00