Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101175
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật

Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: HOUSTON- Hoa Kỳ
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:

Vào Cuối Ngày
2022-09-12ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao hàng thành côngHOUSTON- Hoa Kỳ15:15:00
2022-09-10ĐỊ ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã thông quan hoàn tấtHOUSTON- Hoa Kỳ10:15:00
2022-09-08ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan đã cập nhậtHOUSTON- Hoa Kỳ15:22:00
2022-09-06ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chung chuyển đến điểm tiếp theoHongkong - Hoa Kỳ12:25:00
2022-09-03ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm Hongkong - ChinaHONGKONG - CHINA10:32:00
2022-09-01 ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE15:41:00
2022-08-30ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH17:06:00