Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101161
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: San Jose - Hoa Kỳ
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:

Vào Cuối Ngày
2022-09-14ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao thành côngSan Jose - Hoa kỳ10:12:00
2022-09-10ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chung chuyển để giao hàngSan Jose - Hoa kỳ15:25:00
2022-09-07ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan hoàn tấtSan Jose - Hoa kỳ10:14:00
2022-09-03ĐỊA ĐIỂMTHƠI GIAN
Thủ tục thông quan chưa hoàn tất, cần thêm thông tinSan Jose - Hoa Kỳ14:21:00
2022-09-01ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan đã cập nhật San Jose - Hoa KỳSan Jose - Hoa Kỳ14:32:00
2022-08-27ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Lộ trình điểm đến tiếp theo San Jose - UsaHONGKONG - USA09:15:00
2022-08-26ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm HongKong - ChinaSINGAPORE - HONGKONG15:18:00
2022-08-24 ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE11:21:00
2022-08-23ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH 15:06:00