Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 600004
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: Westminster, CA - Hoa Kỳ
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
01/10/2022
Vào Cuối Ngày
2022-09-14ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH17:06:00
2022-09-17ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE15:41:00
2022-09-20ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm Hongkong SINGAPORE - HONGKONG10:15:00
2022-09-22ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chung chuyển đến trạm tiếp theowestminster, ca - hoa kỳ14:10:00
2022-09-24ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan chưa hoàn tấtwestminster, ca - hoa kỳ10:41:00
2022-09-26ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan hoàn tấtwestminster, ca - hoa kỳ14:15:00
2022-09-28ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Giao hàng thành côngwestminster, ca - hoa kỳ10:15:00