Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101168
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Ngày cập nhật:
Thứ Bảy, 03/09/2022

Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: Houston - Hoa Kỳ
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:

Vào Cuối Ngày
2022-09-14ĐỊA ĐIỂMTHƠI GIAN
Đã giao hàng thành côngHouston - Hoa Kỳ10:41:00
2022-09-09ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chung chuyển để giao doorHouston - Hoa Kỳ15:35:00
2022-09-07ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan hoàn tấtHouston - Hoa Kỳ10:21:00
2022-09-03ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
Tình trạng hải quan cập nhật Houston - Hoa Kỳ14:21:00
2022-09-01ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm HongKong - ChinaHongKong - China16:46:00
2022-08-29 ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE 15:41:00
2022-08-26 ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH17:06:00