Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101171
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Ngày cập nhật:
Thứ Bảy, 03/09/2022

Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: Dallas - Hoa Kỳ
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:

Vào Cuối Ngày
2022-09-14ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao hàng thành côngDallas - Hoa Kỳ09:36:00
2022-09-11ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan hoàn tấtDallas - Hoa Kỳ14:25:00
2022-09-07ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan chưa hoàn tấtDallas - Hoa Kỳ13:25:00
2022-09-03ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan cập nhật Dallas - Hoa Kỳ14:21:00
2022-09-01ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm HONGKONG - CHINAHONGKONG - CHINA10:25:00
2022-08-29ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE15:41:00
2022-08-27ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH17:06:00