Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101158
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Ngày cập nhật:
Thứ Bảy, 01/09/2022

Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: TAIWAN
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
30/08/2022
Vào Cuối Ngày
2022-09-04ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao hàng thành côngTAIWAN14:34:00
2022-09-01ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Giao hàng lần 2TAIWAN16:00:00
2022-08-26ĐẠI ĐIỂMTHỜI GIAN
Giao lần 1 không thành côngTAIWAN14:12:00
2022-08-25ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan hoàn tất Singapore - TaiwanTaiwan10:36:00
2022-08-24 ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE 15:41:00
2022-08-22 ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH 17:06:00
2022-08-25ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Lộ trình điểm đến cập nhật SINGAPORE - TAIWANSINGAPORE - TAIWAN11:15:00
2022-08-09ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Nhận tại bưu cụcTAIWAN10:15:00