Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101151

Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Ngày cập nhật:
Thứ Bảy ,03/09/2022

Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: Westminster, CA - Hoa Kỳ
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:

Vào Cuối Ngày
2022-09-06ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao hàng thành côngLOS ANGELES - USA09:12:00
2022-09-03ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã thông quan hoàn tất, Chuyển giao cho bên thứ ba ( Fedex label )LOS ANGELES - USA14:21:00
2022-09-01ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Vận hành trễ, Cần thêm thông tin để thông quan LOS ANGELES - USALOS ANGELES - USA09:32:00
2022-08-29ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Vận hành trễ, Cần thêm thông tin để thông quan LOS ANGELES - USALOS ANGELES - USA15:15:00
2022-08-27ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Cần thêm thông tin để thông quan Los Angeles - USALOS ANGELES - USA09:35:00
2022-08-25ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục hải quan chưa hoàn tất Los Angeles - USALOS ANGELES - USA10:15:00
2022-08-24ĐỊA ĐỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan cập nhật Los Angeles - USAHONGKONG - USA10:41:00
2022-08-23ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Quá trình thông quan hoàn tất HONGKONG - CHINAHONGKONG - CHINA10:15:00
2022-08-22ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm HONGKONGSINGAPORE - HONGKONG11:05:00
2022-08-20ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE 15:21:00
2022-08-18ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH17:06:00