Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 200006
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật


Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: Jamaica, NY US
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
17/10/2022
Vào Cuối Ngày
2022-10-03ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH17:06:00
2022-10-06ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE15:41:00
2022-10-10ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đang trên đường vận chuyểnJamaica, NY US10:14:00