Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 500001
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: VANCOUVER - CANADA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
29/09/2022
Vào Cuối Ngày
2022-09-12ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH17:06:00
2022-09-14ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE15:41:00
2022-09-15ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm HongkongHongkong - China14:15:00
2022-09-18ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chung chuyển đến trạm tiếp theoMANILA, PH14:35:00
2022-09-20ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chung chuyển đến trạm tiếp theoVANCOUVER, BC, CA08:41:00
2022-09-22ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Lên lộ trình giao hàngVANCOUVER, BC, CA14:15:00
2022-09-24ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Pending - Chờ xử lýTORONTO , CA10:15:00
2022-09-26ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao thành côngTORONTO , CA14:25:00