Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 200002
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: WEST LAMINGTON AUSTRALIA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
05/10/2022
Vào Cuối Ngày
2022-09-24ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH17:06:00
2022-09-27ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm Sydney - Úc 15:41:00
2022-09-28ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan chưa hoàn tấtSydney - Úc10:25:00
2022-09-30ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan hoàn tấtSydney - Úc14:52:00
2022-10-04ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao thành côngSydney - Úc10:54:00