Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101178
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: QUEBEC - CANADA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
16/09/2022
Vào Cuối Ngày
2022-08-31 ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH 17:06:00
2022-09-02ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE15:41:00
2022-09-03ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm MANILA , PH10:15:00
2022-09-05ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chung Chuyển đến điểm tiếp theoMANILA , PH 15:15:00
2022-09-08ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan đã cập nhậtMISSISSAUGA - CA10:15:00
2022-09-12ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chuyển tiếp cho bên thứ ba Canada PostMISSISSAUGA - CA18:30:00
2022-09-14ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao hàng thành côngMISSISSAUGA - CA10:32:00