Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101177
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: New Orleans - Hoa Kỳ
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
20/09/2022
Vào Cuối Ngày
2022-09-22ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Giao hàng thành côngNew Orleans - Hoa Kỳ11:32:00
2022-09-20ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Sắp xếp lộ tuyến giao hàngNew Orleans - Hoa Kỳ10:15:00
2022-09-18ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chuyển giao cho bên thứ baNew Orleans - Hoa Kỳ14:25:00
2022-09-15ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan chưa hoàn tấtNew Orleans - Hoa Kỳ14:50:00
2022-09-14ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan chưa hoàn tấtNew Orleans - Hoa Kỳ10:15:00
2022-09-11ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan đã cập nhật New Orleans - Hoa Kỳ14:15:00
2022-09-08ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chung chuyển đến điểm tiếp theoHongkong - Hoa Kỳ14:25:00
2022-09-05ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm Hongkong - ChinaSINGAPORE - HONGKONG10:12:00
2022-09-02ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE15:41:00
2022-08-31ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH17:06:00