Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101173
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật

Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: Nashville - Hoa Kỳ
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
14/09/2021
Vào Cuối Ngày
2022-09-14ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao hàng thành côngNashville - Hoa Kỳ10:32:00
2022-09-11ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan hoàn tấtNashville - Hoa Kỳ15:41:00
2022-09-07ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan đã cập nhật Nashville - Hoa Kỳ14:21:00
2022-09-03ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm Hongkong - ChinaHONGKONG- CHINA09:12:00
2022-09-01ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE 15:41:00
2022-08-30ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH17:06:00