Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 200004
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật

Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: TORONTO
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
13/10/2022
Vào Cuối Ngày
2022-09-27ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH10:06:00
2022-09-30ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đang trên đường vận chuyểnMISSISSAUGA, ON14:15:00
2022-10-02ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan hoàn tấtMISSISSAUGA, ON10:24:00
2022-10-03ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Giao hàng thành côngNORTH YORK, ON CA14:22:00