Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101169
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Ngày cập nhật:
Thứ Bảy, 03/09/2022

Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: HOUSTON - HOA KỲ
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:

Vào Cuối Ngày
2022-09-14ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao thành côngHOUSTON - HOA KỲ11:15:00
2022-09-11ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan hoàn tấtHOUSTON - HOA KỲ10:15:00
2022-09-07ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan chưa hoàn tấtHOUSTON - HOA KỲ11:21:00
2022-09-03ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan cập nhật HOUSTON - HOA KỲ14:21:00
2022-09-01ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm HONGKONGSINGAPORE - HONGKONG09:15:00
2022-08-29ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE11:10:00
2022-08-27ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH15:06:00