Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 600006
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: CALGARY
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
10/10/2022
Vào Cuối Ngày
2022-09-24 ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH 17:06:00
2022-09-27 ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE 15:41:00
2022-10-02ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Trung tâm đã đếnVANCOUVER, CA10:15:00
2022-10-03ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận khoản thanh toán thuếVANCOUVER, CA14:00:00
2022-10-05ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Được phát hành từ Hải Quan ( thông quan )VANCOUVER , CA10:15:00