Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101170
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật

Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: Chicago - Hoa Kỳ
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:

Vào Cuối Ngày
2022-09-14ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao thành côngChicago - Hoa Kỳ09:28:00
2022-09-11ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan hoàn tấtChicago - Hoa Kỳ10:35:00
2022-09-07ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục hải quan chưa hoàn tất Chicago - Hoa Kỳ15:24:00
2022-09-03ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan đã cập nhật Chicago - Hoa KỳChicago - Hoa Kỳ14:21:00
2022-09-01ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm HONGKONG, CHINAHONGKONG , CHINA10:50:00
2022-08-29ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE16:20:00
2022-08-27ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH 15:35:00