Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 100003
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật


Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - HCMC

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: VANCOUVER - CA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
29/10/2022
Vào Cuối Ngày
2022-10-14ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH17:06:00
2022-10-17ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE 15:41:00