Track & Trace

Vận đơn: 101157
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Ngày cập nhật:
Thứ Tư, 24/08/2021

Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: Westminster, CA - Hoa Kỳ
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
24/08/2021
Vào Cuối Ngày
24/08/2022ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE15:41:00
22/08/2022ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH17:06:00
25/08/2022địa điểmthời gian
Chuyển hàng từ Singapore - SydneySingapore10:05:00