Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101179
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: CALGARY - CANADA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
28/09/2021
Vào Cuối Ngày
2022-09-10ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH 17:06:00
2022-09-12ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE 15:41:00
2022-09-14ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâmMANILA , PH 10:15:00
2022-09-15ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chung chuyển đến trạm tiếp theoMANILA , PH 14:15:00
2022-09-18ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chung chuyển đến trạm tiếp theoVANCOUVER, BC, CA10:15:00
2022-09-20ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chung chuyển đến trạm tiếp theoMISSISSAUGA, ON, CA09:15:00
2022-09-22ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan hoàn tấtMISSISSAUGA, ON, CA10:25:00
2022-09-24ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Trung tâm đã đếnCalgary , CA09:15:00
2022-09-26ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao hàngCalgary , CA14:25:00