Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 600020
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật

Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: Hochiminh - Sydney

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: Brisbane - Australia
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
20/10/2022
Vào Cuối Ngày
2022-10-06ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH 17:06:00
2022-10-10ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SYDNEYHOCHIMINH - SYDNEY 15:41:00