Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101157
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Ngày cập nhật:
Thứ Bảy, 01/09/2022

Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: WINNIPEG - CANADA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
31/08/2022
Vào Cuối Ngày
2022-09-03ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao hàng hoàn tấtWINNIPEG - CANADA14:35:00
2022-08-30ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Ra ngoài giao hàng WINNIPEG - CANADAWINNIPEG - CANADA14:00:00
2022-08-27ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Lộ trình điểm điến tiếp theo đang cập nhật Winnipeg - CanadaWINNIPEG - CANADA15:28:00
2022-08-25ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan cập nhật HONGKONG - CHINASINGAPORE - HONGKONG10:26:00
2022-08-24ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE 15:41:00
2022-08-22ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH17:06:00
2022-08-29ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Quá trình thông quan hoàn tất, lộ trình được cập nhật WINNIPEG, MB - CANADAWINNIPEG, MB - CANADA14:00:00