Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 100001
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật


Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: WINNIPEG - CANADA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
13/10/2022
Vào Cuối Ngày
2022-09-27ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH 17:06:00