Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 500004
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật

Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: GERMANY
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
03/11/2022
Vào Cuối Ngày
2022-10-17ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH17:06:00
2022-10-20ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đang khởi hành đến trạmGERMANY15:41:00