Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 200003
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: TORONTO
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
12/10/2022
Vào Cuối Ngày
2022-09-26ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH17:06:00
2022-09-27ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE10:41:00
2022-09-30ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Trên đường vận chuyểnCAMBRIDGE, ON, CA10:36:00
2022-10-03ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tại cơ sở FedexCAMBRIDGE, ON , CA 15:34:00