Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 101174
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật

Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: San Francisco - Hoa Kỳ
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:

Vào Cuối Ngày
2022-09-14ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao hàng thành côngSan Francisco - Hoa Kỳ10:15:00
2022-09-12ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã thông quan hoàn tấtSan Francisco - Hoa Kỳ14:52:00
2022-09-08ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan đã cập nhật San Francisco - Hoa Kỳ14:12:00
2022-09-05ĐIA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan đã cập nhậtHongKong - China14:11:00
2022-09-03ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan đã cập nhậtSINGAPORE10:15:00
2022-09-01ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE 15:41:00
2022-08-30ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH17:06:00