Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 500002
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: VANCOUVER - CANADA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
03/10/2022
Vào Cuối Ngày
2022-09-12ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH17:06:00
2022-09-14ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE15:41:00
2022-09-16ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm HongkongSINGAPORE - HONGKONG10:15:00
2022-09-18ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm MANILA, PHMANILA, PH14:25:00
2022-09-20ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chung chuyển đến trạm tiếp theoVANCOUVER, BC, CA10:15:00
2022-09-22ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan chưa hoàn tấtVANCOUVER, BC, CA14:15:00
2022-09-24ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan chưa hoàn tấtVANCOUVER, BC, CA10:15:00
2022-09-27ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan hoàn tấtVANCOUVER, BC, CA14:37:00
2022-10-01ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Giao hàng thành côngVANCOUVER, BC, CA10:14:00