Tracking Note

Thời gian vận chuyển trung bình 5 – 15 days ( ngày làm việc )

Vận đơn: 600005
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ: HOCHIMINH - SINGAPORE

Khu vực Dịch vụ Điểm đến: Chicago - USA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
03/10/2022
Vào Cuối Ngày
2022-09-17ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH 17:06:00
2022-09-19ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE 15:41:00
2022-09-22ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chung chuyển đến trạm tiếp theoWestminster, Ca - USA10:15:00
2022-09-23ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Thủ tục thông quan hoàn tấtWestminster, Ca - USA14:15:00
2022-09-24ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Chung chuyển để giao hàngCHICAGO, IL10:45:00
2022-09-26ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã giao hàng thành côngCHICAGO, IL14:15:00