Quy trình làm hàng lẻ (LCL) trong công ty Logistics

Theo quy trình làm hàng lẻ, bạn thực hiện như sau:

– Xác định các lô hàng freehand hay hàng nominate sẽ đóng chung cont trong tuần

+ Hàng freehand có 2 loại cơ bản

* Hàng sale các FWD tại đầu xuất khẩu

* Hàng sale từ khách hàng trực tiếp (Exporter)

+ Hàng nominate là hàng chỉ định từ đại lý (đại lý sale nhà NK)

– Lấy booking theo lượng hàng dự kiến từ hãng tàu (ví dụ dự kiến đóng cont 20 hay 40)

– Làm booking gửi khách hàng (cả freehand và nominate) nên học kế toán thực hành ở đâu

– Gửi kế hoạch đóng cont trong tuần cho bộ phận kho để bố trí nhận hàng và tờ khai hải quan

– Theo dõi quá trình nhận hàng và tờ khai khi khách hàng giao hàng tại kho

– Mở hải quan XK cho các lô hàng của khách hàng trực tiếp nếu có

– Làm shipping mark để dán vào các kiện hàng freehand nếu cần

– Liên hệ bên khử trùng hoặc kiểm dịch nếu trong cont hàng có các lô hàng cần hun trùng hay kiểm dịch

– Sau khi nhận hàng đầy đủ thì bộ phận kho sẽ bố trí đóng ghép và gửi tổng hợp thông tin nhận hàng cho bộ phận văn phòng nên học kế toán ở đâu

– Lấy hướng dẫn lập bill (SI) từ các KH giao hàng (exporter)

– Làm HBL draft và gửi KH kiểm tra và xác nhận

– Làm manifest và vận đơn final cho KH

– Làm hướng dẫn lập bill (SI) gửi hãng tàu

– Nhận MBL draft từ hãng tàu, kiểm tra và xác nhận

– Gửi hồ sơ cho đại lý tại cảng chuyển tải (nếu đóng indirect) và đại lý tại đầu nhận hàng (nếu đóng direct)

– Làm loading confirmation gửi KH (nếu đóng indrect) sau khi hàng đến cảng chuyển tải

– Tập hợp danh sách giám sát có dấu hải quan và gửi trả KH

– Làm HBL gốc hoặc copy để trả KH nếu cần (exporter có thể gửi cho importer hoặc làm thực xuất)

 

Quy trình làm hàng lẻ xuất nhập khẩu

loading