Tracking Bbay

Vận đơn: 226005410282
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Update: 11/10/2023
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ:HOCHIMINH - SINGAPORE
Khu vực Dịch vụ Điểm đến: NSW, SYDNEY - AUSTRALIA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
Thứ Năm , 18/10/2023
Vào Cuối Ngày
1 Kiện
11/10/2023ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Lên hàng tại cửa khẩuHochiminh09:25:00