Vận đơn: 4457802204
Tình Trạng Hải Quan Đã Cập Nhật
Thứ 6, 18/06/2021
Khu vực Dịch vụ Xuất xứ:HOCHIMINH - SINGAPORE
Khu vực Dịch vụ Điểm đến: NSW, SYDNEY - AÁUTRALIA
Thời Gian Phát Hàng Dự Kiến:
Thứ Hai , 28/06/2021
Vào Cuối Ngày
1 Kiện: JD014600006913658233
30/07/2021THỜI GIAN
Đã giao - Ký nhận bởiNSW, SYDNEY - AUSTRALIA12:45:00
Đã gửi chuyển tiếp hàng để phát hàngNSW, SYDNEY - AUSTRALIA07:46:00
27/06/2021ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã gửi chuyển tiếp hàng để phát hàngNSW, SYDNEY - AUSTRALIA06:39:00
Hoàn tất thông quan NSW, SYDNEY - AUSTRALIANSW, SYDNEY - AUSTRALIA06:24:00
Đã đến trung tâm cơ sở phân loại NSW, SYDNEY - AUSTRALIANSW, SYDNEY - AUSTRALIA05:54:00
24/06/2021ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan đã cập nhậtNSW, SYDNEY - AUSTRALIA18:52:00
Chuyển qua HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINAHONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA02:23:00
Hoàn tất thông quan HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINAHONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA02:23:00
22/06/2021ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan đã cập nhậtNSW, SYDNEY - AUSTRALIA18:52:00
Chuyển qua HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINAHONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA02:23:00
Hoàn tất thông quan HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINAHONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA02:23:00
20/06/2021ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Tình trạng hải quan đã cập nhậtHONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA23:50:00
Đã rời trung tâm khai thác cơ sở tại SINGAPORE - SINGAPORESINGAPORE - SINGAPORE21:21:00
18/06/2021ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã xử lý tại trung tâm SINGAPORE - SINGAPOREHOCHIMINH - SINGAPORE15:41:00
18/06/2021ĐỊA ĐIỂMTHỜI GIAN
Đã nhận hàngHOCHIMINH17:06:00