Băng keo dán

    70.000 

    Băng dính dán nền là sản phẩm cấu tạo từ màng phim PVC có tráng keo nên bề mặt. Băng dính dán nền thường được dùng trong xưởng để định vị layout, làm đường dẫn hướng cho công nhân, làm ô để phân chia vị trí hoặc được dùng để ngăn cách các khu vực trong nhà máy.

    loading